วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > พด.จ.(ประกาศแผน) 377/2563 จ้างเหมาบริการตรวจสอบเสถียรภาพ Data Center ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.63 ซึ้งใช้งบประมาณจาก : โครงการอาคาร Data Center

พด.จ.(ประกาศแผน) 377/2563 จ้างเหมาบริการตรวจสอบเสถียรภาพ Data Center ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.63 ซึ้งใช้งบประมาณจาก : โครงการอาคาร Data Center

วงเงินงบประมาณ

124,920,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ส.ค. 2563