วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > พด.จ. (ประกาศแผน) 350/2563 จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

พด.จ. (ประกาศแผน) 350/2563 จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

วงเงินงบประมาณ

856,428.96

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2563