วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > พด.จ.(ประกาศแผน) 346/2563 ซื้อระบบ Multi-Factor Authentication สำหรับผู้ดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ IT Infrastructure and Security

พด.จ.(ประกาศแผน) 346/2563 ซื้อระบบ Multi-Factor Authentication สำหรับผู้ดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ IT Infrastructure and Security

วงเงินงบประมาณ

12,666,000.00

วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2563