วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > พด.จ. (ประกาศแผน) 345/2563 จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอก (Threat Intelligence) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

พด.จ. (ประกาศแผน) 345/2563 จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอก (Threat Intelligence) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

2,600,000.00

วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2563