วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > พด.จ. (ประกาศแผน) 339/2563 เช่าสิทธิ์การใช้งาน Software Microsoft Project Online ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น

พด.จ. (ประกาศแผน) 339/2563 เช่าสิทธิ์การใช้งาน Software Microsoft Project Online ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น

วงเงินงบประมาณ

866,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ส.ค. 2563