วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > พด.จ.(ประกาศแผน) 334/2563 จ้างผลิตและวางสื่อสกู๊ป ความยาว 2 นาที ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

พด.จ.(ประกาศแผน) 334/2563 จ้างผลิตและวางสื่อสกู๊ป ความยาว 2 นาที ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

วงเงินงบประมาณ

1,498,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ส.ค. 2563