วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > พด.จ.(ประกาศแผน) 317.1/2563 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสงเคราะห์ชีวิต เพื่อรองรับระบบงานการเชื่อมโยงข้อมุูลเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวเพื่อนำส่งกรมสรรพากร ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

พด.จ.(ประกาศแผน) 317.1/2563 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสงเคราะห์ชีวิต เพื่อรองรับระบบงานการเชื่อมโยงข้อมุูลเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวเพื่อนำส่งกรมสรรพากร ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

วงเงินงบประมาณ

1,215,115.00

วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 2563