วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > พด.จ.(ประกาศแผน) 280/2564 จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมมสิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

พด.จ.(ประกาศแผน) 280/2564 จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมมสิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

6,106,200.00

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 2564
Skip to content