วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > พด.จ.(ประกาศแผน) 279/2564 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

พด.จ.(ประกาศแผน) 279/2564 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

28,354,572.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2564
Skip to content