วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ปหระกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบพิจารณาแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อรองรับบัญชี Non-NPLs โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ปหระกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบพิจารณาแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อรองรับบัญชี Non-NPLs โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,702,647.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,702,647.50

วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content