วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ปรุะกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าถือ PASAYA สำหรับใช้ในงานมหกรรมทางการเงิน ประจำปี 2566 โดนวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ปรุะกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าถือ PASAYA สำหรับใช้ในงานมหกรรมทางการเงิน ประจำปี 2566 โดนวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,942,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,942,400.00

วันที่ประกาศ : 10 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content