วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานของกลุ่มตรวจสอบ (ห้องทำงาน รธส.ตส. อาคาร 3 ชั้น 1, ห้องทำงาน ชธส.ตส. อาคาร 3 ชั้น 4) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานของกลุ่มตรวจสอบ (ห้องทำงาน รธส.ตส. อาคาร 3 ชั้น 1, ห้องทำงาน ชธส.ตส. อาคาร 3 ชั้น 4) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content