วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ขยาย และปรับปรุงช่องทางการให้ บริการสาขา “

“ปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ขยาย และปรับปรุงช่องทางการให้ บริการสาขา “

วงเงินงบประมาณ

2,038,000.00

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2561