วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาห้าแยกฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ขยาย และปรับปรุงช่องทางการให้ บริการสาขา “

“ปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาห้าแยกฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ขยาย และปรับปรุงช่องทางการให้ บริการสาขา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content