วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหนองคาย ธนาคารออมสิน

ปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหนองคาย ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

197,000.00

วันที่ประกาศ : 7 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร