วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาสราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ คลื่น จส.100 FM 100 MHZ โดยวิธีพิเศษ

ประกาสราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ คลื่น จส.100 FM 100 MHZ โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,740,150.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,740,150.00

วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content