วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาสราคากลาง จ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาหัวหิน โดยวิธีตกลงราคา