วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาสราคากลาง จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพ้ว โดยวิธีตกลงราคา

ประกาสราคากลาง จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพ้ว โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

139,956.00

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร