วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร Internet สำหรับ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร Internet สำหรับ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

10,027,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,914,360.00

วันที่ประกาศ : 26 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content