วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงาน e-Withholding Tax โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงาน e-Withholding Tax โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,051,240.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,051,240.00

วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content