วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

วงเงินงบประมาณ

1,890,000.00

วันที่ประกาศ : 29 เม.ย. 2565