วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content