วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง พร้อมปรับปรุงในห้องประชุมรามจิตติ อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง พร้อมปรับปรุงในห้องประชุมรามจิตติ อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

วงเงินงบประมาณ

1,663,315.00

วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร