วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ ธนาคารออมสินสาขาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ ธนาคารออมสินสาขาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีสอบราคา

วงเงินงบประมาณ

337,600.00

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร