วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ชธส.ทบ. อาคาร 3 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ “

“ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ชธส.ทบ. อาคาร 3 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ “

วงเงินงบประมาณ

828,800.00

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร