วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > “ประกาศร้าง TOR เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

“ประกาศร้าง TOR เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

วงเงินงบประมาณ

26,640,000.00

วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร