วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 5 KVA จำนวน 142 ชุด ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 5 KVA จำนวน 142 ชุด ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

19,530,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,123,000.00

วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร