วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่าอุปกรณ์ Reverse Proxy ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่าอุปกรณ์ Reverse Proxy ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,360,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,360,000.00

วันที่ประกาศ : 28 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content