วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

วงเงินงบประมาณ

23,760,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

23,760,000.00

วันที่ประกาศ : 8 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร