วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบ Data Catalog Collaboration โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบ Data Catalog Collaboration โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

20,191,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร