วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตกระปุกออมสินของแจกวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตกระปุกออมสินของแจกวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

20,000,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร