วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

6,548,000.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร