วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ SIEM และ Security Centralized Log ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ SIEM และ Security Centralized Log ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

150,120,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

150,120,000.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content