วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชุดสาขาปี 2565 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ (ครั้งที่ 2)

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชุดสาขาปี 2565 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ (ครั้งที่ 2)

วงเงินงบประมาณ

616,672,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

553,395,600.00

วันที่ประกาศ : 7 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content