วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ Internet Zone (DR) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ Internet Zone (DR) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

12,978,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

12,885,800.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content