วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

16,440,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

16,440,000.00

วันที่ประกาศ : 21 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content