วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,013,832.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,013,832.00

วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร