วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างผลิตกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ เพื่อมอบเป็นของขวัญในวาระปีใหม่ (ชิ้นเล็ก) ประจำปี 2568 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง จ้างผลิตกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ เพื่อมอบเป็นของขวัญในวาระปีใหม่ (ชิ้นเล็ก) ประจำปี 2568 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

41,600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

41,600,000.00

วันที่ประกาศ : 28 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content