วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) บริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ คลังเอกสาร ซอยลาดพร้าว 71 อาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 และ อาคารแอทสาทร ระยะเวลา 2 ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) บริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ คลังเอกสาร ซอยลาดพร้าว 71 อาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 และ อาคารแอทสาทร ระยะเวลา 2 ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

6,968,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,433,656.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content