วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้น และเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งโต๊ะ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้น และเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งโต๊ะ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,954,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,954,400.00

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content