วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Intrusion Prevention System (IPS) สำหรับ Internet Zone พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Intrusion Prevention System (IPS) สำหรับ Internet Zone พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

28,661,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

28,552,800.00

วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content