วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อทดแทนระบบงาน Enterprise Service Bus พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์โ

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อทดแทนระบบงาน Enterprise Service Bus พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์โ

วงเงินงบประมาณ

59,880,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

59,880,000.00

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร