วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ Mobile endpoint security จำนวน 20,300 Users ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ Mobile endpoint security จำนวน 20,300 Users ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

94,273,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

93,542,400.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร