วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบเสถียรภาพ Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบเสถียรภาพ Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

124,920,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

124,830,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร