วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างทำสีเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self-Service) และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างทำสีเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self-Service) และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content