วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

45,777,600.00

วันที่ประกาศ : 5 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร