วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2560)

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2560)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content