วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > “ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุสำนักงานธนาคารออมสินภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 -26 มิถุนายน 2560 )”

“ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุสำนักงานธนาคารออมสินภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 -26 มิถุนายน 2560 )”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content