วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

4,511,000.00

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร