วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

27,875,000.00

วันที่ประกาศ : 6 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร